agar akoy ay hanggang hindi ji kepada kita kitte mahal mayroon mereka minahal mo na nagara ne noni paa pero rap room shin time ulo ura