akin ako akoy ang bendeatha bo hanggang inori kang kara kata kepada kita ko kung mas mayroon mereka mijikai mo nahuli ng nga noni pinag sincerely