ako big bopping chops fighting grip hah headphones hindi huh imitated ito iyo kung kunsinte mahal meron minsan moko na park remind shinobi shrinks talagang yeah