afraid aww baby blind drinkin feel freakin gonna hit hooooo love make man minute noo ohhh oohh ooohh ooooh oooohhh park strollin strong thang true yeah