afraid aww baby back feel girl gonna gotta hands hit hooo hooooo minute noo ohhh ohhhh oohh ooooh oooohhh ooooo park strollin strong thang true whoa