ble colegio fast gen le lexus li moun nou pa parade pase pat po por pou run sa sak tan te tire wanna wap west yall