amanga baba elangena inkinga kunsela kuzolonga law mina mngane nansi ngiyakutshela onakele umoya ungalalleli wami wangisindisa wena wenkunkulu