antie baba bamba da hawu izwe kuzolonga mina mngane nawe ne ngapha ngifile ngikhathele shayisa sizoyi sizoyibamba uka uta uvalo waba wami wangi wemtaka wena weqat