No recommendations for "sizoyi"
antie baba bamba da hawu hey izwe kuzolonga mina mngane nawe ne ngapha ngifile ngikhathele shayisa sizoyi sizoyibamba uka uta uvalo waba wami wangi wena weqat