bei cowboys deems die fan gunna hands high jing kind la live magellan ni oo quan sharona ti wo woo ye yi yipee yippee yo younger