aaaaaah aaaaah aaahh aah aahhhh anything baby black boat crossed doll fingers float go gonna nice oohh oooh oooooh plain playing slumber tower vain whoaa yeah