again alive babe burnin diego drifters everytime feel god haa ho-whoa hoo kells lay life lord minute omarion oo ooh-ooh-ooh oooh oooooooo rounders whooaa wicked yoooo