aaaaaa ana ba back bigger blam blue boo buh caca call dancing dot golden ha make moses nag neeed ooow queen sound things treatin winces yeah