aaaaaa aah ano ba bah bakit batman crumbled dah dreams ga leave loo mini nga ooh pi pizza rapping robin shadows sign sushi toh wooo yankee