akin aking ako ang back broken clouds dreams felt girl hell hindi kita ko mahal mga nalang nanay parin pinagtapat reach rin sinusunod steel stokes wag