akin ako ang broken control dreams friends girl hearts ko life mahal mga na nalang nanay nga notify nya pag-ibig pinagtapat reach sinusunod sinuway siya wag