akin ang ano ba bra dapat everyday ikaw ito ka kita kulay lalaba love mo mommy nais nga ngunit ni pag pag-ibig pagin pati pero rainy