akong bakit bokura clocks close cu front hindi kari kung lang le love mic movies nana niki qui sa salamin socks supotto today tumingin vil yuku