abib ala ansa aref ashek daar dak eet ella end fey goods kan kasama lang leya man masa naman ooby parin rag sa shoo tooby wala