ako akoy ang ba bakit balikan bigo iba iyong ka ko mag mahal mo na nag napatunayan ng ngunit parin piling sa wala