ako ang anyway bien bigo cuando de everyday guys iba ibang iyong ka kang knew mahal na nada nag ngunit nothing pag salir smile text yo