abrasive album ang bagay binigay buhay burn calloused clicking coke eyes ginawa istupido ji laro mahal nag-iba napaka ng parents sakin send sleep soul steel transcended