bagay bakit binigay hindi ho ito iyo ko kung lahat lang na nalang ng sa uhu whoa