ako carl fighting fu grip grooves hah hercules huh imitated iyo kita kung mag minsan na nagawang nakaka ong pow remind shinobi shrink shrinks tongue yeah