ako akong ang ba bakit deny hindi ito iyo ka katulad ko kung laging malimot mo nakita ngunit ni pa parin pero sa