affection ba bakit boy chico convey damn hahantong istupido ito kong kung lahat love meant napaka ng nga puso sa saan sounds story tagpong translated wierd