absent akin ang ba hahantong heads inaamin ito keysa kita ko late line ma madi mane mas minahal na nanay nga sa saan sene sinusunod tagpong