ako akong akoy ay bigo deny dini ginago iba kang kausap kita ko mahal minahal mo nabiyak nag ng ngunit pag pero puso