baby big blue bob boom eagle eih ella end hachigatsu halala hall heh hey heya hiya kind la leih leya ni office tom uhhh wala yeah