ba chu dian dui fan jing kai pai quan ran shen shou suo tui vocals yi zhan