ae ahn bah boh boo buh dah ding doh gae gah geu goh hah ji kah nae nah naschtok rah ri sah seng sha wee