bawl bere blouse bull complex de dough dress grass gwaan han head hot inna jah marijuana night rastaman sey stop tek tings wash weh yeah yu