choking dang days eat gentlemen hold kas kim kin knight life lil mothaf muthaf opinion people queen shut somebody something wait wat watch worry yeah yo