abiby ak ayez azab ba bel bit dak eb en gar hawak kan keda law lewa ool