afro alo bomo bongo cry dard dekho dil educated eun fades hasta iss ki ko lower lox main ni pa roke sellin sere weed yi yippee