ab american aur dard duniya ek hai jaana jo kal ki lute main mere meri na ne pal paya phir pyaar raahein taal tak woh zindagi