ab agle american aur dard dekho din duniya ek jaan jaana jo kal lute mein meri na nahi pal paya phir saari taal thi woh zindagi