aaya ab dard duniya gali hai hain ke ki lagi main meri phir raat reh saari shor toh