aaye aur bhi chehra hai hum jaa jale jawaan jo kabhi kahi kar keh lagi magar mein meri na nazar phir pyaar sada tera teri zindagi