aaj apnay aur bekhabar bhi cha chali dil haar hey ho hoi hum kar keh laut ma magar mun neil phir records tribute tung va woh