bin cha dil doob eyes gaye hai har hey ho hua hum jale kab karna khali kuch main mein mil mujhe ne papi rang uski woh