ato bach brith day dil end ja kakera karna ke keredo koi lynch mo moor nai nani pierce sa sekai taisetsu taku wa wo world yume