ano au danger dare ga hontou itai ja kana koto miru mo motto na naku nante nara ni sei susumu taisetsu tired warning world yo yume