ab arey aur bhi din fades haal hain ham hoon hue jawaan jo ki kit left life long main mein mere meri raat reh toh ur