aw board border crossing dance digga fade floor freak joe kelis la laa laaaa lah lala lalalalala lalalalalala ohh ohhh oo oui percussion screams things wee