No recommendations for "ngwallt"
ac ble dorri drain dyfodol eistedd fantol fy fydd hir mae malu neb nei ngwallt nos oer os wrth yma ymyl yn yw