agree boy dynamite ehu explode fickle flirt girl gonna ho ke ku lei libertad love mai money night ohhhh ohhhhh oho po towers wele wile yea