drop fan go gravity gray hallucinating heart holds hoooo hot listen maybach mind morning ooh ooooo pluto rush side thought whoo whooo whoooo yacht yeah