aan ago animals blockin boogie corner corners crazy da decadent doctor doktor en faustus hay het maar muzik path showin tartar way-so wel wil yo ze