ali back bada bless cased dais door endings eye ho jab jabba keh light man na revelation slam slow step straight thee times vein wroth yu