No recommendations for "kahi"
aas aur bhi chehra dil haar hum jaa jo kabhi kahi kar keh magar mein meri na nazar ne phir pyaar saari sada tera teri zindagi