No recommendations for "kulay"
akin ako ang din hindi ito iyo kang kasama kita ko kona kulay love lumabas mahal makilala mokong na nag-tagal ng nung pero sa una wag