dake de ii ja kimi koko kono mama matsu matteru ni nothing tame tsumaranai wait wo world