ag chehra chin dekh dil doob duniya gaya hai har jaane ka kaha kare ke kho kuch lag lang mera mujhe nato ne sahara vich wo