dare daremo everybody go happy hayaku hey hour ippai jelly kai knife love message mo ni notte peace planet rocket sah shonen wa wake yori yukou